PETG HDPE 直角圓柱乳液瓶身

CL 系列

CL 系列乳液瓶為直角圓柱型 PETG 及 HDPE 乳液瓶身,承製 PETG 各規格五大基本色 ( 透明、白色、寶藍、墨綠、茶色 ) 及 HDPE 三大基本色 ( 本色、白色、珍珠白 ),最低量 3,000 pcs 起。其他特殊色承製量請來電 / 來信詢價。 ※ 需選搭瓶蓋、噴頭、乳液壓頭等配件 ( 請見配件區 ) ※

PETG 塑膠乳液瓶合 ABS 直角蓋 Sale
PETG 塑膠乳液瓶身 Sale
PETG 塑膠乳液瓶身 Sale
HDPE 塑膠乳液瓶身 Sale
PETG 塑膠乳液瓶身 Sale
PETG 塑膠乳液瓶身 Sale
HDPE 塑膠乳液瓶身 Sale
100 mL
PETG 塑膠乳液瓶身 Sale
100 mL
PETG 塑膠乳液瓶身 Sale
120 mL