CL 系列乳液瓶為直角圓柱型 PETG HDPE 乳液瓶身

CL 系列

CL 系列乳液瓶為直角圓柱型 PETG 及 HDPE 乳液瓶身,承製 PETG 各規格五大基本色 ( 透明、白色、寶藍、墨綠、茶色 ) 及 HDPE 三大基本色 ( 本色、白色、珍珠白 ),最低量 3,000 pcs 起。其他特殊色承製量請來電 / 來信詢價。 ※ 需選搭瓶蓋、噴頭、乳液壓頭等配件 ( 請見配件區 ) ※

PETG 塑膠乳液瓶身 Sale
150 mL
HDPE 塑膠乳液瓶身 Sale
200 mL
PETG 塑膠乳液瓶身 Sale
200 mL
HDPE 塑膠乳液瓶身 Sale
400 mL
PETG 塑膠乳液瓶身 Sale
500 mL